๗๐ ปีไม่มีหยุด ๑๒ เดือนไม่มีพัก เรียงลำดับเรื่องราวพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ ว่าตอนพระองค์อายุเท่าไร มีเหตุการณ์หรือได้ทำอะไรบ้าง

๗๐ ปีไม่มีหยุด ๑๒ เดือนไม่มีพัก เรียงลำดับเรื่องราวพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ ว่าตอนพระองค์อายุเท่าไร มีเหตุการณ์หรือได้ทำอะไรบ้าง

สวัสดีครับ เดินตามพ่อในครั้งนี้ขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีที่พระองค์ท่านทรงอุทิศพระวรกาย ทรงงานหนักมาโดยตลอด เพื่อคนไทยทุกคนอยู่ดีกินดี จนมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่นับได้มากกว่าสี่พันเจ็ดร้อยโครงการ เฉลี่ยถึงปีละ ๕๐ โครงการตลอดพระชนมายุที่ทรงทำให้กับคนไทยและแผ่นดินไทยแต่ส่วนใหญ่เวลาได้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านเราจะได้ในลักษณะเป็นปีพุทธศักราชใด ซึ่งมันทำให้ไม่เห็นภาพเท่าไหร่ว่าตอนนั้นพระองค์อยู่ในวัยไหน พระชนมายุมากหรือยัง เลยลองมานั่งไล่อายุท่านเทียบกับพระราชกรณียกิจแบบคร่าวคร่าว ได้ดังนี้


๒ พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนกสวรรคต  ๕ พรรษา เปลี่ยนแปลงการปกครอง
๖ พรรษา จากบ้าน ครอบครัวเล็กๆย้ายไปสวิตเซอร์เเลนด์
๗ พรรษา เป็นสมเด็จพระอนุชา

๘ พรรษา เริ่มถ่ายภาพ ๙ พรรษา เก็บเงินซื้อคลาริเน็ท
๑๑ พรรษา เสด็จนิวัติพระนคร ครั้งที่ ๑  ตอน ๑๒ พรรษา สงครามโลกครั้งที่ ๒

๑๔ พรรษา ทรงเก็บเงินซื้อแซกโซโฟนที่เป็นของใช้แล้วมาเล่นดนตรี เป็นน้องของพระเจ้าแผ่นดินแต่ยังทรงต้องเก็บเงิน
๑๘ พรรษา เสด็จนิวัติพระนคร ครั้งที่ ๒ ตอน ๑๙ พรรษา สูญเสียพระบรมเชษฐาธิราช เป็นพระมหากษัตริย์ แสงเทียน ยามเย็น สายฝน ไกล้รุ่ง

เทียบกับอายุเด็กสมัยนี้คือตอนนั้นยังทรงเป็นเพียงเด็กมหาลัยปี ๑ เด็กแค่นี้ท่านต้องผ่านอะไรมามากมายจริงจริง แถมครองราชแค่ปีแรก ก็ทรงเริ่มมอบความสุขให้คนไทยผ่านเสียงเพลงแล้ว


๒๐ พรรษา เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิทเซอร์แลนด์ HM Blues ๒๑ พรรษา ทรงประสบอุบัติเหตุ
๒๒ พรรษา ทรงหมั้นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิตยากร มหาจุฬาลงกรณ์ ตอน ๒๓ พรรษา เสด็จนิวัติพระนคร บรมราชาภิเษก ราชาภิเษกสมรส

๒๔ พรรษา พรปีใหม่ ตอน ๒๕ พรรษา สถานีวิทยุ อ ส พระราชวังดุสิต ทุนภูมิพล ยิ้มสู้” ธงไชยเฉลิมพล ทรงระดุมทุนช่วยผู้ป่วยโปลิโอ ๒๖ พรรษา พระราชทานปลาหมอเทศแก่กรมประมง

๒๗ พรรษา หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน พระราชทานเงินสำหรับพัฒนาหุนยนต์คุณหมอ
๒๘ พรรษา เสด็จเยี่ยมราษฏร ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทรงโน้มพระองค์รับดอกไม้จากแม่เฒ่าตุ้ม พระราชทานเรือให้กาชาดใช้ช่วยเหลือประชาชน

๒๙ พรรษา ทรงผนวช ทรงดนตรีกับ Benny Goodman ๓๐ พรรษา ฟื้นฟูกระบวนเรือพระราชพิธี
๓๐ พรรษา เสด็จภาคเหนือครบทุกจังหวัด วันทรงดนตรีที่จุฬา แสงเดือน ตอน ๓๒ พรรษา เสด็จภาคใต้ ทรงเริ่มวาดภาพจิตรกรรม

๓๓ พรรษา เสด็จต่างประเทศ ๑๖ ประเทศ มูลนิธิราชประชาสมาสัยเพื่อผู้ ป่ ว ย โ ร ค เรื้อน ฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ๓๔ พรรษา โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พันธุ์ข้าวพระราชทานพืชมงคล
๓๕ พรรษา ยูงทอง ตอน ๓๖ พรรษา อ่างเก็บน้ำเขาเต่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านชลประทานแห่งแรก มูลนิธิราชประชานุเคราะห์

๓๗ พรรษา โครงการหมู่บ้านสหกรณ์หุบกระพง โครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์แห่งแรก ประดิษฐ์เรือใบราชปะเเตน
๓๘ พรรษา ฟื้นฟูทุนเล่าเรียนหลวง ทรงศึกษาและเพาะพันธุ์ปลานิล ตอน ๓๙ พรรษา ทรงเรือใบจากหัวหินข้ามอ่าวไทย ทรงเท่ห์มาก เกษตรศาสตร์ และ ๔๐ พรรษา ทรงชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันเรือใบ กีฬาแหลมทอง หน่วยพระราชทานรักษาประชาชนเคลื่อนที่หน่วยที่ ๑

๔๑ พรรษา ตั้งศูนย์ฝึกอาชีพคนพระราชทานทหารผ่านศึกพิการ
๔๒ พรรษา โครงการหลวงพัฒนาชาวเขา สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ฝนหลวง ทดลองเกษตรพืชเมืองหนาว โรงนมผงสวนจิตร นมหนองโพ ตอน ๔๓ พรรษา ทรงแนะวิธีการใช้ยาพระราชทานชาวเขา และ ๔๔ พรรษา ความฝันอันสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก โรงสีข้าวตัวอย่าง

๔๕ พรรษา ตั้งสมเด็จพระบรม สายอากาศสุธี ๑ ๔๖ พรรษา ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖
๔๗ พรรษา พระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงครั้งแรก ๔๘ พรรษา มูลนิธิสายใจไทย

๔๙ พรรษา โครงการพระดาบส ๕๑ พรรษา สถาปนาสมเด็จพระเทพ
๕๒ พรรษา ทรงขับรถลุยน้ำที่นราธิวาส ๕๔ พรรษา เยี่ยมราษฏรที่นราธิวาส ทรงนั่งพิงรถยนต์พระที่นั่งที่จอดบนสะพาน

๕๖ พรรษา โครงการป่ารักน้ำ เสด็จไปทอดพระเนตรบริเวณน้ำท่วมในกทม
๕๗ พรรษา ทฤษฏีแกล้งดิน ๕๘ พรรษา พระราชดำริเรื่องขุดคลองและสร้างประตูควบคุมน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วม
๕๙ พรรษา โรงกลั่นแอลกอฮอล์ในสวนจิตรลดา ผลิตแก๊ซโซฮอล์ ๒๕๒๙ และ ๖๐ พรรษา ทรงประดิษฐ์อักษรเทวนาครี

เมื่อถึงวัยเกษียณพระองค์ท่านก็ยังทรงงานอีกมากมาย
๖๑ พรรษา มูลนิธิชัยพัฒนา ๖๒ พรรษา ทดลองทฤษฏีใหม่ ๒๕๓๒ และ ๖๓ พรรษา โครงการพระราชดำริ แหลมผักเบี้ย แก้ปัญหาขยะ น้ำเสีย

๖๔ พรรษา ทรงปลูกหญ้าแฝก ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาพระไตรปิฏก ๖๕ พรรษา ยุติเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ
๖๖ พรรษา กังหันน้ำชัยพัฒนา นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ ๖๗ พรรษา ติโต เสด็จเปิดสะพานมิตรภาพไทย ลาว

๖๘ พรรษา สมเด็จย่าสวรรคต, ทรงแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพ, โครงการแก้มลิง, คลองลัดโพธิ์, “เมนูไข่” เพลงพระราชนิพนธ์อันดับสุดท้าย ๒๕๓๘ และ ๖๙ พรรษา ฉลองสิริราชสมบัติ ๕๐ ปี พระมหาชนก เหตุการณ์ VR๐๐๙ ทรงติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติทางวิทยุอย่างใกล้ชิดแล้วโทรไปพระราชทานคำแนะนำ
๗๐ พรรษา พระราชทานแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง คุณทองแดง ปีนั้นเเล้งมาก ทรงติดตามการทำงานทีมฝนหลวงตลอดภารกิจทั้งเดือน รับสั่งว่าเมฆทุกก้อนที่ผ่านประเทศไทยต้องเอามาทำฝนให้ได้ และพระราชทานวิธีทำฝนแบบ ซุปเปอร์แซนวิช ที่ทรงคิดเอง ๒๕๔๐

๗๑ พรรษา ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ พระมหาชนกฉบับการ์ตูน ๗๒ พรรษา พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ เปิดเขือนป่าสักชลสิทธิ์ ๗๔ พรรษา รายการศึกษาทัศน์ ทรงอธิบายเรื่องฝนหลวงให้นักเรียนโรงเรียนไกลกังวล และ ๗๕ พรรษา สะพานพระราม ๘ ทองแดง

๗๖ พรรษา APEC พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเรื่องการปรับปรุงหุ่นยนต์คุณหมอพระราชทาน ๗๘ พรรษา ทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำยางชุม จังหวัดประจวบคิริขันธ์ สระสุวรรณชาติ ๗๙ พรรษา ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ๘๐ พรรษา ทรงเข้ารับการผ่าตัดที่ โรงพยาบาลศิริราช

๘๑ พรรษา พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จกรมหลวง คลองภักดีรำไพ แก้มลิงแห่งสุดท้าย จังหวัดจันทบุรี โครงการพระราชดำริชั่งหัวมัน ๘๒ พรรษา ประทับศิริราช ตอน ๘๓ พรรษา ทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ สะพานภูมิพล ๑ และ สะพานภูมิพล ๒ ทรงรับการรายงานสรุปสถานการณ์น้ำในประเทศไทย และ ๘๔ พรรษา พระราชทานคำแนะนำเรื่องการรับมือน้ำท่วม ช่วงต้นปี น้ำท่วมกลางถึงปลายปี ทรงมีพระราชกระแสให้ทำเครื่องบินบังคับด้วยดาวเทียมสำหรับถ่ายภาพทางอากาศ เจลลี่โภชนา พระราชทานเพื่อผู้ ป่ ว ย ม ะ เ ร็ ง ในช่องปาก

๘๕ พรรษา เสด็จทอดพระเนตรระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าน้ำศิริราช เสด็จพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย
๘๖ พรรษา เสด็จกลับไปประทับวังไกลกังวล เสด็จออกมหาสมาคมที่หัวหิน

๘๗ พรรษา เสด็จไปติดตามงานในโครงการในพระราชดำริชั่งหัวมัน ๔ ครั้ง เขื่อนแก่งกระจาน ๒ ครั้ง ศูนย์อนุรักษ์สุนัขหัวหิน
๘๘ พรรษา เสด็จงานพระราชพิธีวันฉัตรมงคล, เสด็จออกให้ผู้พิพากษาเข้าเฝ้า

เป็นบุญของประเทศไทยและคนไทยทั้งชาติ ที่เรามีพระมหากษัตริย์และพระราชินี สุดประเสริฐ ทั้งสองพระองค์ได้ทรงทุ่มเทและทรงตรากตรำพระวรกายอย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า๗๐ ปี ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ

เครดิต เพจฉันเกิดในรัชกาลที่ #๙