• โกดังสำเร็จรูป
 • โกดังสำเร็จรูป
 • โกดังสำเร็จรูป
 • โกดังสำเร็จรูป
 • โกดังสำเร็จรูป
 • โกดังสำเร็จรูป
 • โกดังสำเร็จรูป
 • โกดังสำเร็จรูป
 • โกดังสำเร็จรูป
 • โกดังสำเร็จรูป
 • โกดังสำเร็จรูป
 • โกดังสำเร็จรูป
 • โกดังสำเร็จรูป

โกดังสำเร็จรูป HW-C 15x20x6

฿870,000

รายละเอียด

ส่งมอบงานตลาดไทครับ
HW-C 15x20x6 m.  เฉพาะตัวอาคารครับ

ไม่รวมงานฐานราก และงาน ออฟฟิศ